Audit komunikace a exekuce

Kde se skrývají možnosti zlepšení v exekuci, vystavení či komunikaci Vašich výrobků?

Jednoduše a prakticky projdeme portfolio Vašich výrobků a prodejních míst (maloobchod, HoReKa, e-commerce,..) a doporučíme možné cesty ke zlepšení. Nechte se inspirovat pohledem zvenčí.

RETAIL audit

Komplexní pohled na pozici firmy v maloobchodě z pohledu obalů, vystavení v regálu či na druhotných umístěních, POS komunikace. To vše s přihlédnutím k různorodosti prodejních kanálů a úrovni exekuce.

Výstupem je ucelené doporučení a identifikace příležitostí ke zlepšení včetně prodejních příležitostí.

Kontaktujte nás

HoReKa audit

Specifický pohled na HoReKa či ON-trade prodejní kanál s důrazem na kvalitu exekuce a komunikace v exteriéru i interiéru z pohledu firmy, spotřebitele i zákazníka.

Výstupem je doporučení na zlepšení exekuce a komunikace značky či portfolia s cílem prodat více a zvýšit spotřebitelskou zkušenost.

Kontaktujte nás