OBCHODNÍ PODMÍNKY školení a mentoring

1. Přihláška a uzávěrka
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete elektronicky nebo poštou do termínu uzávěrky přihlášek. Termín uzávěrky přihlášek je 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.

2. Úhrada
Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Uvedená cena je konečná včetně daně z přidané hodnoty.
Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele před konáním akce nebo v hotovosti při prezenci. Daňový doklad obdrží účastník u prezence v den konání semináře. Platbu objednavatel poukáže na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem objednávky.

3. Daňový doklad
Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Osvědčení
Kritériem pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.

5. Stornovací podmínky
Objednavatel je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu, a to v případě, že se přihlášená osoba kurzu nezúčastní a její přihláška nebude stornována do termínu uzávěrky přihlášek (nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce, pokud není uvedeno v nabídce jinak).
Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.

6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Objednavatel si je vědom toho, že pořadatel Jan Šolta, IČO 07905424, může užít jeho emailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové využití elektronických kontaktů může objednatel kdykoliv zdarma odmítnout a to prostřednictvím emailu pořadatele.

Jan Šolta, sídlem K dolům 2068/2, 143 00 Praha, IČO 07905424, jako správce osobních údajů, vydává v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) Zásady ochrany osobních údajů, které uplatňujeme při nakládání s osobními daty našich klientů, partnerů a dalších uživatelů (subjektů údajů). Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR zde.
Akceptace smluvních podmínek a zásad je nutným krokem pro dokončení registrace přihlášky.